บริการปรับปรุง ต่อเติม รื้อถอน

บริการปรับปรุง ต่อเติม รื้อถอน บ้าน อาคาร | s-plus construction

บริษัทปรัปรุง ต่อเติม รื้อถอน

บริษัท เอส-พลัส คอนสตัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด มีบริการปรับปรุง ต่อเติม รื้อถอน บ้าน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ครบวงจร ให้กับกลุ่มลูกค้าภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีความสนใจ โดยลักษณะงานที่เราได้ดำเนินการในปัจจุบัน ประกอบด้วย

  • บริการต่อเติมบ้าน อาคาร
  • บริการปรับปรุงบ้าน อาคาร
  • บริการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง อาคาร บ้าน
  • บริการปรับพื้นที่

ให้บริการทั่วภาคอีสาน

  • จังหวัดอุดรธานี
  • จังหวัดขอนแก่น
  • จังหวัดมหาสารคาม
  • จังหวัดบึงกาฬ
  • จังหวัดนครพนม
  • จังหวัดอื่นๆ