ผลงานของเรา

  • Home
  • portfolio
  • โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราวกรมทางหลวง (กาฬสินธุ์)

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราวกรมทางหลวง (กาฬสินธุ์)

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราวกรมทางหลวง (กาฬสินธุ์)

สถานที่ตั้งโครงการ :: จังหวัดกาฬสินธุ์

เจ้าของโครงการ :: กรมทางหลวง (กาฬสิทธุ์)

มูลค่างาน :: – 

ระยะเวลางาน :: – 

ลักษณะงาน :: สร้างอาคารสำนักงานชั่วคราว

โครงการที่เกี่ยวข้อง