บริการรับเหมาก่อสร้าง

บริการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทรับเหมาก่อสร้าง | s-plus construction

บริการรับเหมาก่อสร้าง ครบวงจร

บริษัท เอส-พลัส คอนสตัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด เรามีผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ให้กับกลุ่มลูกค้าภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีความสนใจ โดยลักษณะงานที่เราได้ดำเนินการในปัจจุบัน ประกอบด้วย

  • งานรับเหมาก่อสร้างถนนและระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ
  • งานก่อสร้างอาคารและเหล็กโครงสร้าง
  • งานตกแต่งภายใน
  • งานออกแบบวิศวกรรม

ให้บริการทั่วภาคอีสาน

  • จังหวัดอุดรธานี
  • จังหวัดขอนแก่น
  • จังหวัดมหาสารคาม
  • จังหวัดบึงกาฬ
  • จังหวัดนครพนม
  • จังหวัดอื่นๆ