วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

“S-Plus เราใส่ใจในมาตรฐานการก่อสร้าง มากกว่าภาพสวยงามในวันที่เสร็จแล้ว”

นโยบายหลักขององค์กร

“เข้าใจในความต้องการ สร้างสรรผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ อยู่ในหลักมาตรฐานวิศวกรรม”

บริษัทรับสร้างบ้าน s-plusconstruction

วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

  • สรรสร้างความต้องการของลูกค้าอย่างเข้าใจ
  • สร้ามมาตรฐาน และคุณภาพของผลงานให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า
  • นำพาวิวัฒนาการใหม่ เข้ามาใช้ตามยุคสมัยเพื่อสิ่งที่ดีกว่าให้แก่ลูกค้า
  • สร้างทีมให้แข็งแกร่ง เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
  • เข้าใจในการให้บริการ ทั้งก่อนและหลังส่งมอบผลงาน